SØBORG SØ Landvindingslaug

Færdsel på Søborg Sø:

  • KUN fra kl. 06.00 til solnedgang
  • Al færdsel sker på eget ansvar
  • Kun tilladt på vejene til fods eller på cykel
  • Al uvedkommende motorkørsel forbudt
  • Ridning kun tilladt med kvittering samt billedlegitimation
  • Henkastning af al affald forbudt
  • Hunde SKAL føres i snor
  • Bål og åben ild forbudt

 

Siden sidst:

 

Generalforsamling 2017

Der er den 9. maj afholdt generalforsamling med besøg fra Naturstyrelsen. Dokumenter inkl. præsentation fra Naturstyrelsen kan findes til højre på siden.

Referat fra generalforsamling lægges på indenfor en nær fremtid.

 

Lodsejerinformationsmøde:

Lodsejermøde vedrørende forundersøgelse af lodsejernes holdning til projektet torsdag den 24. november 2016

- indkaldelse til lodsejermøde

 

Seneste nyt fra bestyrelsen:

Der afholdes generalforsamling for Søborg Sø Landvindingslaug torsdag d. 26. maj 2016.

- indkaldelse til generalforsamling

 

 

Søborg Sø i fremtiden:

Landvindingslauget har igennem længere tid arbejdet med fremtidsmulighederne for Søborg Sø.

Du kan læse mere i diverse filer og artikler til højre på siden.

 

Skiltning for færdsel på Søborg Sø:

Det er nu muligt for gæster på Søborg Sø at se hvor, hvornår og hvordan man må færdes på området.

Der er opsat skilte på alle indgangsveje til søen.

Læs nærmere ovenfor omkring færdsel på søen og i filen: Regler for ridning på Søborg Sø.

Diverse filer og links

 

- Regler for ridning på Søborg Sø

- Kort over ridestier på Søborg Sø

- Vedtægter for Søborg Sø Landvingingslaug

 

Materiale vedrørende sø-projekt:

- Præsentation vedr. sø-projekt (Naturstyrelsen)

- Projektkort (Naturstyrelsen)

- Konsekvenskort (Naturstyrelsen)

- Nuværende forhold med påvirkningszone (Naturstyrelsen)

 

Materiale fra bestyrelsen:

- Mail udsendt til lodsejerne den 19. februar 2016

- Indkaldelse til generalforsamling 2015

- Referat fra generalforsamling 27. juni 2014

- Ejendomsmæssig forundersøgelse for Søborg Sø

- Lodsejertilkendegivelser efter afholdelse af generalforsamling 2014

 

Filer og artikler

- Lodsejere vil have sø med vand

(Frederiksborg Amts Avis, artikel fra den 19. oktober 2016)

- Hvad koster Søborg Sø

(artikel i vand og jord)

- Søborg Sø - et landskab af muligheder (debatoplæg med fremtidsscenarier)

- Svære valg om fremtiden for Søborg Sø (Gribskov lokalavis, artikel fra den 21. januar 2014)

- Søborg Sø; Feilbergs mesterværk

(1001 fortællinger om Danmarks kulturarv)

Copyright © All Rights Reserved